Το 888 και άλλα ποιήματα

 


ημερολόγιο τοίχου

_wall calendar

24 x 33 cmημερολόγιο γραφείου

_desk calendar 

14 x 14 cmearlier this year


ΤΟ ΧΩΡΑΦ 2017 και άλλες ιστορίες


 summer breath

coptic-ALL2web

japanese-ALL-web

accordions-sea-side-web

matchboxes_closeUp-web

 


 

what else?

 

how about last year?

 

Kalender-2016-DE

pocket calendar 2016 

with drawings & poems

 

wall calendar 2016 

* special edition *